Spawanie i obróbka materiału

Nasz ośrodek prowadzi szkolenia z następujących metod spawania:

Spawanie metodą MAG (Metal Active Gas). Spawanie stali niestopowych elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych. Jedna z najbardziej popularnych metod.

Spawanie metodą MIG (Metal Inert Gas). Spawanie elektryczne elektrodą topliwą w osłonie gazów obojętnych. Metoda ta wykorzystywana jest do spawania aluminium i jego stopów

Spawanie metodą TIG (Tungsten Inert Gas) Spawanie elektryczne elektrodą nietopliwą w osłonie gazów obojętnych.

Spawanie łukowe stali elektrodą otuloną (MMA)

Spawania gazowe (metoda 311)

Kursy ze wszystkich wyżej wymienionych metod prowadzone są na 3 poziomach zaawansowania:

– kurs podstawowy – spawanie spoin pachwinowych (P/T FW)
– kurs ponadpodstawowy (etap 1) – spawanie spoin czołowych blach (P BW)
– kurs ponadpodstawowy (etap 2) – spawanie spoin czołowych rur (T BW)

Oferujemy również dodatkowe szkolenia:

Kurs ręcznego przecinacza tlenowego lub plazmowego.

Wymagania stawiane kandydatom na spawacza:
– wiek minimum 18 lat;
– minimum ukończona szkoła podstawowa lub zawodowa;
– dopuszczenie przez lekarza.

Egzaminy przeprowadzane są wg obowiązujących norm oraz wytycznych Instytutu Spawalnictwa.

Absolwenci kursów spawania spoin pachwinowych po pozytywnie zdanym egzaminie końcowym, uzyskują uprawnienia odpowiednie do odbytego szkolenia modułowego i otrzymują:
– zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane przez Ośrodek SOMAR
– książkę spawacza; ci absolwenci, którzy książki nie posiadają,
– Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza wg PN-EN 287-1 lub PN-EN ISO 9606 w angielskiej lub niemieckiej wersji językowej.

Zakres uprawnień ujęty jest w Świadectwie Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza.

W razie potrzeby prowadzimy również egzaminy, które kończą się otrzymaniem świadectwa spawacza TÜV Rheinland.