O nas

Ośrodek Szkolenia SOMAR z siedzibą w Brzegu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej realizuje ustawiczne kształcenie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Wychodząc naprzeciw potrzeb lokalnych Przedsiębiorstw, Instytucji Rynku Pracy oraz osób indywidualnych szkolenia prowadzone są w formie kursów umożliwiających uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy oraz umiejętności i kwalifikacji zawodowych w różnych specjalnościach:

 operatorów maszyn i urządzeń technicznych stosowanych przy robotach ziemnych, budowlanych i drogowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. (Dz. U. nr 118, Poz.1263).

 spawaczy pod nadzorem Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny Centrum Spawalnictwa według Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych.

 obsługi urządzeń transportu bliskiego według programów opracowanych lub zatwierdzonych przez Urząd Dozoru Technicznego w myśl zapisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. (Dz. U. Nr 70, poz. 650 z późn. zm.) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze tych urządzeń.

Ośrodek spełniania wymagania określone w § 25 ww. Rozporządzenia potwierdzone przez Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny, posiada atest Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny Centrum Spawalnictwa a także jest wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu pod numerem ewidencyjnym 2.16/00039/2011.

Kursy i szkolenia operatorów maszyn i urządzeń technicznych stosowanych przy robotach ziemnych, budowlanych i drogowych, spawaczy oraz obsługi urządzeń transportu bliskiego adresowane są do indywidualnych osób fizycznych, pracowników przedsiębiorstw oraz osób kierowanych przez instytucje działające na rzecz zatrudnienia.

Doświadczenie naszej kadry mierzone jest tysiącami wyszkolonych operatorów różnych specjalności.