Oferta

Ośrodek Szkolenia Operatorów Maszyn Roboczych SOMAR prowadzi szkolenia operatorów maszyn i urządzeń technicznych stosowanych przy robotach ziemnych, budowlanych i drogowych. Szkolenia kończą się egzaminem państwowym przed komisją Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego oraz nadaniem uprawnień operatora maszyn po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu.
Maszyny do robót ziemnych Maszyny do robót drogowych Maszyny i urządzenia techniczne

 

Szkolenia dla spawaczy kończą się dwuczęściowym egzaminem przed komisją Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Spawalnictwa.
Spawanie i obróbka materiału
 

Szkolenia UDT – przygotowujące kursantów do obsługi urządzeń dozorowych zakończone są również egzaminem państwowym, przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego.
Urządzenia transportu bliskiego