Maszyny do robót ziemnych

Szkolimy w specjalnościach:

1. Koparki jednonaczyniowe – klasa III – do 25 ton, klasa I – wszystkie

2. Koparkoładowarki – wszystkie 

3. Ładowarki jednonaczyniowe – klasa III- do 20 ton, klasa I – wszystkie

4. Spycharki – klasa III- do 110 kW, klasa I – wszystkie

5. Równiarki – klasa I – wszystkie

6. Pogłębiarki ssące śródlądowe – klasa III – wszystkie

7. Pogłębiarki wieloczerpakowe pływające – klasa II – wszystkie

8. Koparki wielonaczyniowe – klasa I – wszystkie

9. Wiertnice dla technologii bezwykopowych – klasa III – do 800 mm, klasa II – wszystkie

10. Palownice – klasa II – wszystkie

11. Kafary