Maszyny do robót drogowych

Szkolimy w specjalnościach:

1.Zespoły maszyn do produkcji mieszanek mineralno – asfaltowych – klasa I – wszystkie

2.Maszyny do rozkładania mieszanek mineralno – asfaltowych – klasa II – wszystkie

3. Repavery i remixery

4. Remontery nawierzchni dróg – klasa III – wszystkie

5. Frezarki do nawierzchni dróg samojezdne- klasa I – wszystkie

6. Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym – klasa III – wszystkie

7. Zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych – klasa II – wszystkie

8. Maszyny do stabilizacji gruntów – klasa III – wszystkie

9. Walce drogowe – klasa II – wszystkie

10. Pilarki mechaniczne do ścinki drzew – klasa trzecia – wszystkie