Inne

Organizujemy również takie szkolenia jak:
 Kursy komputerowe
 Kursy opiekunki osób starszych
 Kursy opiekunki dziecięcej
 Kursy kosztorysowania
 Szkolenia BHP