Zapisy

Zapisy przez Internet i telefonicznie lub osobiście w sekretariacie Ośrodka codziennie w godzinach 9.00-15.00 .

Wymagania dla kandydatów na kurs:

  • ukończone 18 lat,
  • wykształcenie minimum podstawowe,
  • orzeczenie lekarskie stwierdzające zdolność do wykonywania zawodu. (badania lekarskie odbywają się w trakcie kursu w naszym Ośrodku)

 

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu teoretycznego przed komisją egzaminacyjną

jest zaliczenie kursu na podstawie obecności na wszystkich zajęciach

oraz zdania egzaminu praktycznego