Zgłoszenie prywatne

W celu zgłoszenia osoby prywatnej na szkolenie należy wydrukować poniższy dokument.
Wypełnione oraz podpisane „Zgłoszenie-Kartę informacyjna”  prosimy przesłać do Ośrodka pocztą elektroniczną, fax’em, pocztą tradycyjną (z zachowaniem zasad przetwarzania i przekazywania danych osobowych wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)) lub osobiście dostarczyć do sekretariatu Ośrodka.

„Zgłoszenie – Kartę informacyjną” można wypełnić również w sekretariacie Ośrodka.