Zgłoszenie firma

W celu zgłoszenia pracownika firmy na szkolenie należy wydrukować poniższe dokumenty.
Wypełnione i podpisane dokumenty prosimy przesłać do Ośrodka pocztą elektroniczną, fax’em, pocztą tradycyjną (z zachowaniem zasad przetwarzania i przekazywania danych osobowych wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016))
lub osobiście dostarczyć do sekretariatu Ośrodka.

 

Karta informacyjna
Skierowanie