Zgłoszenie UDT

W celu zgłoszenia osoby prywatnej na szkolenie (urządzenia dozorowe) należy wydrukować Kartę informacyjną oraz Pełnomocnictwo.

W celu zgłoszenia pracownika firmy na szkolenie należy dodatkowo wypełnić kartę SKIEROWANIA.

Wypełnione i podpisane dokumenty prosimy przesłać do Ośrodka pocztą elektroniczną, fax’em, pocztą tradycyjną (z zachowaniem zasad przetwarzania i przekazywania danych osobowych wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016))
lub osobiście dostarczyć do sekretariatu Ośrodka.
Istnieje również możliwość wypełnienia poniższych dokumentów w naszym Ośrodku.

Karta informacyjna
PEŁNOMOCNICTWO
Skierowanie