Baza Usług Rozwojowych

W ramach działania możliwe jest dofinansowanie kosztów usług rozwojowych dla przedsiębiorców i ich pracowników. Zaproponowana forma wsparcia jest odmienna od dotychczas dostępnych – opiera się na systemie popytowym. W celu stworzenia systemu popytowego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości stworzyła Bazę Usług Rozwojowych (BUR), z której przedsiębiorca sam wybiera, w jakim kierunku chce kształcić siebie lub swoich pracowników.

Co to jest usługa rozwojowa?
Usługa rozwojowa to szkolenie, kurs zawodowy, e-learning, doradztwo, studia podyplomowe, mentoring, coaching, egzamin.

Czym jest Baza Usług Rozwojowych?

Baza Usług Rozwojowych to internetowa baza zawierająca oferty szkoleń, studiów podyplomowych,
kursów zawodowych, doradztwa, e-learningu oraz innych działań, dzięki którym przedsiębiorstwa i osoby prywatne rozwijają swoje kompetencje.

BUR daje dostęp do informacji na temat podmiotów świadczących usługi rozwojowe i ich oferty:
– każdy zainteresowany może w sposób prosty, szybki i efektywny wyszukać propozycję dopasowaną do swoich potrzeb;
– usługi w Bazie są publikowane w porządku chronologicznym i tematycznym – dostępna jest również wyszukiwarka usług, za pomocą której można odnaleźć oferty dostosowane do specyficznych wymagań;
– możliwość zamówienia „usługi szytej na miarę” – odpowiadającej konkretnym potrzebom w sposób bezpośredni;
– opis usług jest standaryzowany, dzięki czemu można porównać usługi pod kątem programu, sposobu realizacji, lokalizacji czy ceny i wybrać najlepszą ofertę;
– szansa oceny usług i zapoznania się z ocenami innych.

Jaka jest oferta dla przedsiębiorcy?

– Przedsiębiorca zgłasza się do Operatora w swoim subregionie.
– Przedsiębiorca sam decyduje o rodzaju wsparcia i wybiera usługę.
– Otrzymuje zwrot części kosztów, które poniósł:

Wielkość przedsiębiorstwa MIKROPRZEDSIĘBIORSTWO MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWO
Kwota dofinansowania na firmę 8 400,00 zł 18 000,00 zł 30 000,00 zł
Kwota dofinansowania na pracownik   4 200,00 zł 3 600,00 zł  3 000,00 zł
Minimalna wartość dofinansowania  70 % 60 % 50 %

Możliwe jest zwiększenie dofinansowania o 10 %, jeżeli osoba korzystająca z usługi jest w wieku 50 +, posiada niskie kwalifikacje lub usługa kończy się nabyciem (lub potwierdzeniem) kwalifikacji,
Wsparcie jest pomocą de minimis lub pomocą publiczną.

 

Znajdź nasz Ośrodek w Bazie Usług Rozwojowych i skorzystaj z naszej oferty szkoleń.